سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 868


راهنما
دعوت دوستان

سوال 868 | ۲۲ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:19

میانگین زمان پاسخ دهی


با سکه‌های 25 تومانی و 50 تومانی به چند حالت می‌توان 200 تومان درست کرد به طوری که از هر سکه حداقل یک بار استفاده شود؟

پاسخ

  

3برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:54
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه