سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 869


راهنما
دعوت دوستان

سوال 869 | ۲۳ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر n عددی طبیعی باشد، حداکثر چند مقدار صحیح از نسبت  به دست می آید؟ 
 

پاسخ

  

3

     باید مقسوم علیه 100 باشد؛ یعنی اعداد 1، 2، 5، 10، 20، 25 و 50 . ولی برای این که  عدد فرد است فقط اعداد 1، 5 و 25 قابل قبول اند، پس 3 مقدار برای n به دست می آید.

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 1 با 0:0:21
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:54
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه