سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 871


راهنما
دعوت دوستان

سوال 871 | ۲۵ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع عضوهای مجموعه‌ ی چقدر است؟                   

پاسخ

  

610

با توجه به مجموعه‌ی A داریم:              تعداد عضوهای مجموعه‌یA            
 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:50
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:58
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه