سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 870


راهنما
دعوت دوستان

سوال 870 | ۲۴ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع 3 عدد طبیعی، 10 شده است. بیشترین حاصل ضرب آن‌ها کدام است؟ (عدد تکراری ندارد)  

پاسخ

  

32

تکراری‌ها را نمی‌نویسیم و می‌دانیم حاصل ضرب عدد 1 در هرعددی، همان عدد می‌شود بنابراین از یک استفاده نمی‌کنیم. زیرا به دنبال بیشترین حاصل ضرب هستیم.

ارسال دیدگاه