سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 806


راهنما
دعوت دوستان

سوال 806 | ۲۲ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی، مجموع جملات اول و دوم  و مجموع جملات چهارم و پنجم 36 می‌باشد. جمله‌ی سوم این تصاعد کدام است؟
 

پاسخ

  

6


اگر در معادله‌ی اول  را قرار دهیم داریم:
    

برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 1 با 0:0:39
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:44
1 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه