سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 805


راهنما
دعوت دوستان

سوال 805 | ۲۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر 6 باشد، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

-2

باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با. بنابراین. اگر در تساوی قرار دهیم، به دست می آید:


برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 1 با 0:0:49
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه