سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 838


راهنما
دعوت دوستان

سوال 838 | ۲۳ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در حل معادلۀ  به روش مربع کامل از چه عددی جذر گرفته می‌شود؟
 

پاسخ

  

17/4

 

ضریب x برابر 3 است، نصف آن  است.


 

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:39
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه