سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 849


راهنما
دعوت دوستان

سوال 849 | ۰۳ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی  می باشد. حاصل  کدام است؟  
 

پاسخ

  

90

 

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:50
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه