سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 848


راهنما
دعوت دوستان

سوال 848 | ۰۲ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


هر دو دایره ی شکل زیر را با هم به چرخش در می آوریم. پس از توقف، دایره ها به چند حالت می توانند بایستند به طوری که دایره سمت چپ روی اعداد زوج و دایره ی سمت راست روی اعداد مربع کامل بایستد؟

پاسخ

  

6

 


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 2 با 0:0:45
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 4 با 0:0:47
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه