سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 863


راهنما
دعوت دوستان

سوال 863 | ۱۷ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

24/7

توجه کنید که

 
 
 
 
 
به این ترتیب

 
 
 
 
 
بنابراین.

برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 1 با 0:0:49
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه