سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 27 | ۰۲ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و   ریشه های معادله  باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

 با توجه به معادله مقادیر S وP را محاسبه می کنیم:               
مخرج مشترک می گیریم:
 
 

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر اول (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر دوم (با 0:0:41)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر سوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه