سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 28


راهنما
دعوت دوستان

سوال 28 | ۰۳ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع  در نقطه‌اي به طول  داراي ماكزيمم باشد، m برابر است با:
 

پاسخ

  

2

 با توجه به فرض مسئله، طول رأس سهمی، یعنی مقدار  برابر  است. بنابراین داریم:

   
فقط  قابل قبول است، زیرا اگر  باشد، آن‌گاه ضریب برابر خواهد بود و تابع  ندارد.

برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 1 با 0:0:35
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:39
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 4 با 0:0:48
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه