سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 162


راهنما
دعوت دوستان

سوال 162 | ۱۶ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دوره تناوب تابع برابر باشد، مقدار کدام می تواند باشد؟
 

پاسخ

  

6

دوره تناوب تابع برابر است با، بنابراین


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:19
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:51
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:53
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 7 با 0:0:54
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه