سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 162 | ۱۶ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع و تانژانت
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دوره تناوب تابع برابر باشد، مقدار کدام می تواند باشد؟
 

پاسخ

  

6

دوره تناوب تابع برابر است با، بنابراین


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:19)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر دوم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر سوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر چهارم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه