سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 164


راهنما
دعوت دوستان

سوال 164 | ۱۸ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث زیر حاصل  چقدر است؟

 

پاسخ

  

2

از آنجا که          
 

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 6 با 0:0:57
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه