سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 164 | ۱۸ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث زیر حاصل  چقدر است؟

 

پاسخ

  

2

از آنجا که          
 

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر اول (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر دوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر چهارم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر پنجم (با 0:0:51)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه