سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 3


راهنما
دعوت دوستان

سوال 3 | ۰۸ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قانون احتمال کل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


هر روز، احتمال اینکه حاج داود به سر کار برود است. احتمال اینکه او دست کم یک روز از دو روز آینده سر کارش برود چقدر است؟
 

پاسخ

  

0/9975

 
نمودار درختی زیر را در نظر بگیرید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از روی این نمودار معلوم می شود که احتمال مورد نظر برابر است با


برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:55
8 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنگین امامی

نگین امامی

نفر 2 با 0:0:59
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 3 با 0:1:0
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه