سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 873


راهنما
دعوت دوستان

سوال 873 | ۲۷ خرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

1

حل: طرز قرار گرفتن دایره ها باید به صورت مقابل باشد:

به مجموع اعداد داخل دایره ها 2 تا 2 تا اضافه شده است:

 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:48
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه