سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 874


راهنما
دعوت دوستان

سوال 874 | ۲۸ خرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

2

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:1:19

میانگین زمان پاسخ دهی


درشکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

16

حل: در هر ستون اعداد به ترتیب  و  شده اند:

 

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 1 با 0:1:26
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه