سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 884


راهنما
دعوت دوستان

سوال 884 | ۰۷ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تشخیص وجوه روبه رو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


وجه روبه روی وجهی که ۳ نقطه دارد، چند نقطه دارد؟

 

پاسخ

  

5

حل: با توجه به وجوه نمایش داده شده، می توان فهمید که اعداد ۱، ۲، ۴ و ۶ در چهار طرف عدد ۳ و عدد ۵ در روبه روی آن قرار گرفته است.


برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:45
17 بار نفر اول
132 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:1:0
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه