سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 883


راهنما
دعوت دوستان

سوال 883 | ۰۶ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


چند سه تایی مرتب از اعداد طبیعی مثل  در رابطه ی  صدق می کنند؟
 

پاسخ

  

10

    می توانند سه عدد 3 ، 3 و 3 باشند یا 2، 3 و 6 و یا 4، 4 و 2 . ولی حالا باید تعداد حالت ها را حساب کنیم.                                                                                              
                                                                        
                                                                                                 10 حالت  جمع

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه