سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 886


راهنما
دعوت دوستان

سوال 886 | ۰۹ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ساعت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:1:8

میانگین زمان پاسخ دهی


محل قرار گرفتن عقربه ی ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 

پاسخ

  

8

حل: مجموع اعدادی که عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار نشان می دهند، برابر با 14 است.

 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:1:41
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه