سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 887


راهنما
دعوت دوستان

سوال 887 | ۱۰ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:7

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                    
 

پاسخ

  

10

                   

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه