سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 889


راهنما
دعوت دوستان

سوال 889 | ۱۲ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تشخیص وجوه روبه رو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام عدد روبه روی عدد ۶ قرار می گیرد؟

 

پاسخ

  

4

حل: با توجه به وجوه نمایش داده شده، گسترده ی این مکعب به صورت مقابل است و عدد ۶ روبه روی عدد ۴ قرار گرفته است.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه