سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 888


راهنما
دعوت دوستان

سوال 888 | ۱۱ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کسر توانی  کدام است؟ 

پاسخ

  

1

                                                                  

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:42
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:1:38
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:1:49
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه