سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 891


راهنما
دعوت دوستان

سوال 891 | ۱۴ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر، اندازه ی x کدام است؟

 

پاسخ

  

2

                                            

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:21
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:0:33
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 5 با 0:1:9
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه