سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 174 | ۲۸ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه‌های معادلۀ  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

راه حل اول:

با فرض  داریم:

برای مقادیر x داریم:


مجموع چهار ریشۀ به دست آمده می‌شود:

راه حل دوم: ادعا می‌کنیم که اگر  ریشۀ معادله باشد،  نیز ریشۀ معادله است:


بنابراین ریشه‌های این معادله جفت جفت قرینه هستند و مجموع آن‌ها 0 می‌شود.

 

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر اول (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر سوم (با 0:0:46)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر چهارم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر پنجم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه