سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 174


راهنما
دعوت دوستان

سوال 174 | ۲۸ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه‌های معادلۀ  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

راه حل اول:

با فرض  داریم:

برای مقادیر x داریم:


مجموع چهار ریشۀ به دست آمده می‌شود:

راه حل دوم: ادعا می‌کنیم که اگر  ریشۀ معادله باشد،  نیز ریشۀ معادله است:


بنابراین ریشه‌های این معادله جفت جفت قرینه هستند و مجموع آن‌ها 0 می‌شود.

 

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 1 با 0:0:43
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 4 با 0:0:47
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 6 با 0:0:52
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 7 با 0:0:53
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:56
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه