سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 173 | ۲۷ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار ، معادلۀ  دارای جواب مضاعف است؟            
 

پاسخ

  

-4

اگر یک معادلۀ درجۀ 2 دارای ریشه‌های مضاعف باشد، آنگاه  است. 

برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر اول (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر دوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه