سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 898


راهنما
دعوت دوستان

سوال 898 | ۲۱ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ساعت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به تصویر داده شده، چه عددی باید در قسمت دقیقه ساعت علامت سؤال قرار گیرد؟

 

پاسخ

  

23

حل: از چپ به راست، به مجموع ارقام ساعت ها 2 تا 2 تا اضافه شده است:

 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:1:16
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:1:45
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه