سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 897


راهنما
دعوت دوستان

سوال 897 | ۲۰ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:59

میانگین زمان پاسخ دهی


معکوس حاصل عبارتکدام گزینه است؟                                                     
 

پاسخ

  

-5/4برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:24
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:1:5
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:1:6
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه