سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 900


راهنما
دعوت دوستان

سوال 900 | ۲۳ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ معادله  در کدام گزینه آمده است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا دو طرف معادله را در ک.م.م مخرج ها که عدد 12 می شود ضرب می کنیم


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:26
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:27
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:37
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه