سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 901


راهنما
دعوت دوستان

سوال 901 | ۲۴ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


هر چه قدر مقدار n بیشتر شود، عبارت به چه عددی نزدیک می‌شود؟      

پاسخ

  

1/2

هر چه عدد بیشتر می‌شود، جمع عدد صورت با 2 و جمع عدد مخرج با 1 تأثیر زیادی در حاصل تقریبی نخواهد داشت، بنابراین:


برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:25
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه