سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 902


راهنما
دعوت دوستان

سوال 902 | ۲۵ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ساعت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:1:12

میانگین زمان پاسخ دهی


محل قرار گرفتن عقربه ی ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 

پاسخ

  

2

حل اول: اگر ازساعت بالا شروع و ساعتگرد حرکت کنیم، در هر مرحله به ترتیب داریم عقربه ی ساعت شمار ابتدا 2 ساعت، مرحله بعد 4 ساعت و مرحله بعدی 6 ساعت و در آخر 8 ساعت نسبت به شکل قبلی جلو رفته و عقربه ی دقیقه شمار ابتدا 10 دقیقه، بعد 20 دقیقه و بعد 30 و در آخری 40 دقیقه جلو رفته است. حل دوم: مجموع عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار در همه ساعت ها برابر 14 می شود.

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:24
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:55
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:1:3
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه