سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 904


راهنما
دعوت دوستان

سوال 904 | ۲۷ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


در الگوی شکلی زیر، شکل صدم از چه تعداد چند ضلعی تشکیل شده است؟  
 

پاسخ

  

298برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 2 با 0:0:59
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه