سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 905


راهنما
دعوت دوستان

سوال 905 | ۲۸ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
سطوح تماس
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


مکعب مستطیل (۳) با چند مکعب مستطیل دیگر در تماس است؟

 

پاسخ

  

2

حل: مکعب مستطيل (۳) از راست و پایین هر کدام با 1 و در مجموع با ۲ مکعب مستطیل دیگر در تماس است.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:47
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه