سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 176


راهنما
دعوت دوستان

سوال 176 | ۳۰ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اختلاف مربع عدد  از خود  ، برابر اختلاف مربع چه عدد کسری دیگری از خود آن کسر است؟
 

پاسخ

  

4/7

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:41
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 3 با 0:0:46
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 5 با 0:0:49
9 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه