سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 176 | ۳۰ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اختلاف مربع عدد  از خود  ، برابر اختلاف مربع چه عدد کسری دیگری از خود آن کسر است؟
 

پاسخ

  

4/7

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:41)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر دوم (با 0:0:43)
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر سوم (با 0:0:46)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر چهارم (با 0:0:47)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه