سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 923


راهنما
دعوت دوستان

سوال 923 | ۱۵ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگترین پیمانه‌ای که دو ظرف با گنجایش 24 لیتر و 9 لیتر را می‌توانیم با آن پر کنیم، چند لیتری است؟
 

پاسخ

  

3

کافی است ب.م.م دوعدد 24 و 9 را بدست آوریم. بنابراین:
  

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:0:32
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه