سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 922


راهنما
دعوت دوستان

سوال 922 | ۱۴ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


اگرباشد، مقدارکدام است؟                                              
 

پاسخ

  

2/3

با طرفین وسطین داریم:
 

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:44
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه