سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 875


راهنما
دعوت دوستان

سوال 875 | ۲۹ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

24/7

توجه کنید که

 
 
 
 
 
به این ترتیب

 
 
 
 
 
بنابراین.

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه