سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 876


راهنما
دعوت دوستان

سوال 876 | ۳۰ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


یکی از ریشه‌ های معادله‌ ی  برابر صفر است.  کدام است؟
 

پاسخ

  

-6

وقتی یکی از ریشه‌های معادله‌ی صفر است که  باشد. بنابراین:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه