سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 891


راهنما
دعوت دوستان

سوال 891 | ۱۴ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس متمایز و یک سکه را پرتاب می کنیم. چند حالت مختلف برای این آزمایش وجود دارد؟

پاسخ

  

72

هر تاس ۶ حالت و سکه هم ۲ حالت دارد، پس  حالت مختلف می تواند به وجود بیاید.

برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:45
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:47
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه