سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 897


راهنما
دعوت دوستان

سوال 897 | ۲۰ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

مخرج کسر اول را گویا می‌کنیم. عامل زیر رادیکال را هم که توان 2 دارد از زیر رادیکال می‌آوریم بیرون فقط حواسمان باشد که بگذاریمش داخل قدرمطلق:         

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:48
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه