سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 896


راهنما
دعوت دوستان

سوال 896 | ۱۹ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطۀ  کدام است؟
 

پاسخ

  

0


 

برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 1 با 0:0:47
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:51
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه