سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 901


راهنما
دعوت دوستان

سوال 901 | ۲۴ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کار روزانۀ یک فروشنده با دستمزد ساعتی 9000 ریال از ساعت 7 صبح و کار یک حسابدار با دستمزد ساعتی 15000 ریال از ساعت 9 صبح شروع می‌شود. بعد از چند ساعت، از شروع کار حسابدار دستمزد ساعات کار آن دو با هم برابر می‌گردد؟
 

پاسخ

  

3

اگر زمان را h فرض کنیم (با مبدأ زمانی 9 صبح)، داریم: 

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:43
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:52
10 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه