سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 915


راهنما
دعوت دوستان

سوال 915 | ۰۷ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یکی از منحنی های تابع درجه دوم  نسبت به خط  متقارن باشد، این منحنی محور x ها را با کدام طول مثبت قطع می کند؟   
 

پاسخ

  

6

در سهمی به معادله ی  ، خط به معادله ی  محور تقارن است:
 
نقاط منحنی با محور x ها می شود.
 

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:44
8 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:54
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 5 با 0:0:55
7 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه