سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 916


راهنما
دعوت دوستان

سوال 916 | ۰۸ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی عبارت برابر است با:
 

پاسخ

  

1/4

 گزینه (2)

 

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:44
14 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه