سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 185 | ۰۸ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، و باشند، آن گاه مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

22/15

    

 
 
 

برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر اول (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر دوم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر سوم (با 0:0:52)
4 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه