سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 183 | ۰۶ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت روبه رو کدام است؟

 

پاسخ

  

190برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:43)
40 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر دوم (با 0:0:49)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه