سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 184


راهنما
دعوت دوستان

سوال 184 | ۰۷ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


برای پر کردن یک تانکر آب، از سه شیر آب استفاده می‌کنیم. شیر اول اگر به تنهایی باز باشد، 8 ساعت طول می‌کشد تا تانکر را پر کند. شیر دوم به تنهایی در 12 ساعت و شیر سوم به تنهایی در 24 ساعت تانکر را پر می‌کند. اگر هر سه شیر هم زمان باز باشند، تانکر خالی در چند ساعت پر از آب می‌شود؟         

پاسخ

  

4

 شیر اول در یک ساعت  تانکر را پر می‌کند، شیر دوم در یک ساعت  و شیر سوم در یک ساعت  تانکر را پر می‌کند. پس اگر با هم باز باشند، در یک ساعت  تانکر را پر می‌کند، زیرا:

پس کل تانکر در 4 ساعت پر می‌شود.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
88 بار نفر اول
273 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 2 با 0:0:42
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 3 با 0:0:43
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:46
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه