سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 191


راهنما
دعوت دوستان

سوال 191 | ۱۴ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عبارت  بر عبارت  بخش‌پذیر باشد، آن‌گاه  برابر است: 
 

پاسخ

  

-8

چون  فقط عامل  دارد پس برای آن که بر عبارت  بخش‌پذیر باشد این عبارت باید برابر  یعنی  ، پس  است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:18
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:37
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:47
1 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 6 با 0:0:50
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه