سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 190


راهنما
دعوت دوستان

سوال 190 | ۱۳ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل  کدام است؟     

پاسخ

  

31

 هستند، پس  رابه توان 2 می‌رسانیم:برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:49
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:50
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 8 با 0:0:56
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه