سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 190 | ۱۳ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل  کدام است؟     

پاسخ

  

31

 هستند، پس  رابه توان 2 می‌رسانیم:برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر دوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر سوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر چهارم (با 0:0:49)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر پنجم (با 0:0:50)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه