سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 207


راهنما
دعوت دوستان

سوال 207 | ۳۰ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد شش رقمی با ارقام 2، 1 و 0 وجود دارد؟
 

پاسخ

  

486

      
 

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 1 با 0:0:28
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر 2 با 0:0:34
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:42
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:43
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:45
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 6 با 0:0:52
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه